AOS zajímavý článek, ale ne můj.

17.12.2014 13:47

 

Makléř skoro zešílel

 

 

Emoce mohou být považovány za úhlavního nepřítele každého tradera, často totiž vedou k neuváženým rozhodnutím a následným ztrátám. Otázka zní, mohou automatické obchodní systémy pomoci překonat psychologické pasti?

 

Již mnohokrát jsme slyšeli o tom, že trh je ovládán chamtivostí a strachem. Chamtivost může ovlivnit tradera tak, že drží pozici příliš dlouhou dobu v naději dosažení vyšší ceny a to i v případech, kdy cena padá. Tímto způsobem je velmi snadné přejít z kýžené oblasti vysokých zisků do oblasti vysokých ztrát. Pro zamezení těchto pocitů je nutné nahlédnout na jednotlivé pozice a ujistit se, že aspekty původně opodstatňující otevření dané pozice stále platí. Strach může naopak tradera odradit od vstupu do obchodu nebo být důvodem pro příliš brzké uzavření pozice, v důsledku čehož je ochuzen o velmi dobré obchodní příležitosti. Strach může být i zábranou pro dosažení mnohem větších zisků, například při výstupu z pozice na základě strachu ze ztráty zisků již vzniklých.

 

Jednáni tradera může ovlivňovat velké množství dalších emocí, pro každého účastníka trhu je důležité tyto psychologické pasti (Mindtraps) rozpoznat, porozumět jim a neutralizovat je. Tento proces zahrnuje poznání sebe sama, svých osobních psychologických pastí a pomocí tréninku či jiných postupů zabránění jejich vlivu na obchodování.

 

Mohou pomoci automatické obchodní systémy?

Čím dál častěji se setkáváme s problematikou automatických obchodních systémů (AOS), toto téma je zajímavé i z hlediska psychologie v tradingu. Je na místě klást si otázku, zda dokáže kvalitní AOS odstranit či alespoň redukovat výše zmíněné psychologické pasti. Na první pohled se může zdát, že jednoznačně správná odpověď zní ano, vždyť AOS provádí obchody na základě tvůrci přesně definovaných pravidel, o kterých nikdy znovu nepochybuje, psychologie je však mocná a v reálném prostředí na tradera působí neustále (nikoli na AOS).

Psychologické pasti se v tomto případě mohou objevovat, pokud trader sice provedl analýzu a optimalizaci systému, nicméně si není plně vědom významu veškerých hodnot a ukazatelů. Nelze totiž od systému očekávat obchody v jeho průměrných hodnotách, je potřeba brát na vědomí množství ztrátových obchodů v řadě, četnost a hloubku poklesů a mnoho dalších. Je častým jevem, že krátce po spuštění AOS dojde k sérii ztrátových obchodů, jež mohou nepříjemně působit na psychiku tradera, avšak nejhorší, co může udělat, je začít jej z tohoto důvodu upravovat (přeprogramovat jej) krátce po jeho spuštění.

 

AOS tedy může významně zredukovat psychologické pasti působící na tradera, to je však možné pouze v případě, že si je zcela vědom toho, jak systém funguje a veškerých jeho výhod i nevýhod. Má-li trader k systému důvěru a perfektně mu rozumí, je schopen se vyvarovat zbytečných úprav a odolá tak psychologickým pastem. Potom je AOS velmi dobrým pomocníkem.