Indikátory skupina 6

16.04.2016 17:15

Forex - Visual Trading 


Nástroj pro obchodování z grafu

 

Visual trading je nástroj, který umožňuje automatické zadání StopLossu a ProfitTargetu a současně využití funkce BreakEven (automatický posun StopLossu na vstupní úroveň). Visual Trading lze použít ke každé pozici otevřené za aktuální kurz (okamžitá realizace / market) i podanému čekajícímu pokynu. Silnou stránkou tohoto nástroje je, že umožňuje změnu těchto tří hodnot jednoduchým posunem čáry myší přímo na grafu. Visual Trading je tak výborným doplňkem skriptů pro rychlou práci s pokyny a pozicemi. V záložce parametrů je mnoho proměnných, které lze nastavit. Pro naše účely využíváme následující:

§  Default_sl_level – velikost StopLossu v bodech

§  Default_tp_level – velikost ProfitTargetu v bodech

§  Use_be – nastavujeme True, pokud chceme používat funkci BreakEven (jinak False)

§  Default_be_level – velikost zisku v bodech, kdy dojde k posunu původního StopLossu na vstupní hodnotu

Upozornění: Např. v platformě Colosseum MT4, Admirál Markets atd. s desetinným kótováním na 5. míst, odpovídá jednomu pipu 10 bodů.

 

Jak s Visual Trading pracujeme

Strategii Visual trading.ex4 si stáhněte na lokální pevný disk a překopírujte do adresáře C:\Program Files\Colosseum MetaTrader 4\Experts. Po restartu platformy se strategie zobrazí v okně Navigátor pod položkou Strategie. Strategii přidáme přetažením z okna Navigátor/Strategie přímo do grafu (drag&drop) a v záložce Vložit parametry nastavíme požadované hodnoty. Dle vlastního uvážení můžeme měnit také ostatní proměnné a poté celé naše nastavení uložit pro příští použití tlačítkem Uložit. Pro příští použití vyvoláme naše nastavení tlačítkem Načíst. Poté potvrdíme Ok.

UPOZORNĚNÍ: Aby Visual Trading správně fungoval, je nutné mít povolené a zapnuté strategie. V menu Nástroje, Možnosti na záložce Strategie zaškrtněte Zapnout strategie a Povolit obchodování.

Pokud nastavíme velikost StopLossu 50 bodů, ProfitTargetu 100 bodů a BreakEven 10 bodů, bude situace na grafu po nákupu 1 lotu za aktuální kurz vypadat takto: 

 

Vidíme modrou čáru ProfitTargetu, oranžovou čáru BreakEven a červenou čáru StopLossu. Nyní se dá se všemi čarami libovolně pohybovat. V případě ProfitTargetu a BreakEven jde o standardní čekající pokyny. BreakEven není pokynem, ale funkcí, která říká, že při dosažení této úrovně zisku dojde k posunu základního/původního StopLossu na vstupní hodnotu. Pokud chceme hodnoty změnit, čáru nejprve označíme rychlým dvojklikem levého tlačítka myši a poté ji táhneme do místa, kam potřebujeme. Poté je dobré čáru opět rychlým dvojklikem odznačit a ukotvit, abychom se vyvarovali jejímu nechtěnému posunu.

Důležité! Pokud čáru StopLossu nebo ProfitTargetu přiblížíte příliš blízko k ceně nebo jí budete táhnout přes aktuální cenový kurz, dojde k realizaci tohoto pokynu! Pokyn se totiž průběžně mění již během samotného posouvání. Posouvání pokynů proto provádějte s nejvyšší opatrností.

Funkci lze stejně využít pro tržní pokyn (vstup za cenu na trhu) i pro čekající pokyny.

Pokud máme pokyny StopLoss a TakeProfit zadané pomocí nástroje Visual Trading, jedná se o standardní čekající pokyny, které jsou aktivní i po vypnutí platformy. Výjimku ale tvoří funkce BreakEven, která je aktivní pouze v případě zapnuté platformy. Pokud je platforma vypnutá, není BreakEven funkční a i v případě, že se trh hodnoty dotkne, nedojde k posunu původního StopLossu.

Doplňkové skripty pro práci s pokyny

 

Instalace skriptů
Skripty si stáhněte do adresáře C:\Program Files\Colosseum MetaTrader 4\Experts\Scripts. Po restartu platformy se skripty objeví v okně Navigátor pod položkou Skripty. Skripty se spouštějí v okně Navigátor dvojklikem levým tlačítkem myši nebo přetažením myší do grafu (metoda drag&drop).

Buy/Sell
Po spuštění skriptu dojde na aktivním grafu (trhu) k nákupu/prodeji 1 lotu (velkého lotu) za aktuální kurz (market).
Skript : Buy 1.ex4 (nákup),  Sell 1.ex4 (prodej)

Close_ALL
Po spuštění skriptu dojde k uzavření všech otevřených pozic na všech trzích za aktuální kurz (market). Skript vyžaduje potvrzení (Ano nebo Ne).
Skript : Close ALL.ex4

Reverse
Po spuštění skriptu dojde k otočení aktuální pozice, resp. všech pozic otevřených na aktivním grafu (trhu). Pokud budeme mít např. nakoupený 1 lot EURUSD a klikneme na Reverse, nakoupený 1 lot bude prodán a ihned uskutečněn další prodej, tak abychom se nacházeli v krátké pozici o velikosti 1 lotu. Pokud bude pozic otevřených na aktivním trhu více, budou otočeny všechny.
Skript :  Reverse.ex4

Upozornění

Upozorňuji, že předtím než začnete strategie, skripty nebo indikátory používat na živých účtech je nutné se s jejich fungováním podrobně seznámit na tréninkových demo účtech. Ačkoliv jsem provedl jejich detailní testování, nemůžu zaručit jejich bezchybné fungování. Nástroj funguje spíše na staršch verzích MT4.

 

Scripty ke stažení - Buy_1.ex4 (1196)
                               Close_ALL.ex4 (3412)
                               Reverse.ex4 (1780)
                              Sell_1.ex4 (1200)
                              VisualTrading.mq4 (12124)

 

 

Vzhled indikátoru Visual trading.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Další sada indikátorů do MT4

 

T3 Bands.mq4 .mq4 (3731)

T3 Taotra.mq4 (4279)
T3.mq4 (2420)
T3_3Lines.mq4 (4773)
T3_DPO-v1.mq4 (2459)

 

 

Další sada indikátorů do MT4

 

T3_iAnchMom.mq4 (3036)
T3_iAnchMom_hist.mq4 (2920)
t3_Moving_Volume_Average.mq4 (2319)
T3_RSI.mq4 (2277)
Taf.mq4 (2913)
TD Sequential.mq4 (3293)

 

 

Další sada indikátorů do MT4

 

TD_Points-Line_mgtd1.mq4 (8041)
TD_REI.mq4 (2749)
TD_Sequential.mq4 (3400)
TDI.mq4 (3667)
Three_Color.mq4 (2716)

 

 

 

 

 

Nový Sonic R system 2015 na program MT4 verze 900 a výše. 

 

Verzi MT4 zjistíte kliknutím v programu na horní záložku nápověda a poté dole o programu . 

Verze znázornění indikátoru black , white.

 

Pracuje u brokeru tipu Admirál markets, XTB, Bossa, IronFX atd.

 

1. Tento indicátor je třeba stáhnout.

2. Otevřít metatrader.

3. V horní záložce vlevo kliknout na záložku soubor. Z nabídky vybrat otevřít složku dat.

4. Rozkliknout  složku MQL4.

5. Skopírovat soubor s koncovkou mq4 do složky indicator.

6. Skopírovat soubor s koncovkou tpl do složky templates. ( Postup. soubor - otevřít složku dat - templates )

7. Zavřít metatrader.

8. Otevřít metatrder a sekci vložit, ukazatele, vlastní, vyhledat indicator a přetáhnout do okna páru.

 

Nastavit si co chci aby mi ukazoval, popř. jen nechat základ.

 

 

-1 Trade Levels (Black).mq4 (59834)
-2 Access Panel (Black).mq4 (167374)
-3 FFCal Panel (Black).mq4 (48943)
-4 Trend Suite (Black).mq4 (17008)
-5 Candles Suite (Black).mq4 (27445)
-6 Volumes Suite (Black).mq4 (16254)
2015 pvsra (black).tpl (65472)

 

Verze white

-1 Trade Levels (White).mq4 (59812)
-2 Access Panel (White).mq4 (167346)
-3 FFCal Panel (White).mq4 (48937)
-4 Trend Suite (White).mq4 (16977)
-5 Candles Suite (White).mq4 (27445)
-6 Volumes Suite (White).mq4 (16246)
2015 pvsra (white).tpl (65662)

 

 

 

 

Vzhled indikátoru Sonic R system

 

Vzhled indikátoru Sonic R system 2015 white.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Další sada do MT4

 

TMA.mq4 (2842)
Tracert.mqh (6280)
Trading Session vLines.mq4 (9598)
Trend.mq4 (3259)
trend_traffic.mq4 (4372)