Tipy grafu v MT4

22.06.2014 17:42

Vzhled liniového grafu forexObr. 1: Liniový graf – vzniká spojením uzavíracích cen. Jedná se o nejjednodušší způsob zobrazení vývoje ceny v čase.

 

Výhody a nevýhody liniového grafu:

1.    +/- Na grafu vidíme pouze uzavírací ceny (pro začátečníka nevýhoda, pro pokročilého výhoda)

2.    + Soustředíme se pouze na indikátory, protože cena má pro nás jen omezenou výpovědní hodnotu.

3.    + Nepůsobí rušivě ve vztahu k ostatním indikátorům.

4.    + Nevidíme extrémní hodnoty ceny (stíny), které by nás nutily k odchýlení od obchodního plánu.

5.    + Dodržujeme přesně obchodní plán.

6.    Závěr: vhodný pro pokročilejší obchodníky.

 

 

Vzhled sloupcového grafu

 

Obr. 2: Sloupcový graf – způsob zobrazení ceny, který navíc ukazuje otevírací, uzavírací cenu, maximum a minimum v daném časovém úseku.

 

 

 Jedná se pouze o jiné grafické zobrazení svíčkového grafu. Každý sloupec má dvě krátké čárky nalevo a napravo. Ty značí otevírací (nalevo) a zavírací (napravo) cenu. I zde nalezneme stín, který nám ukazuje maximum a minimum.

 

 

Zobrazení svíčkového grafu www.forex-naruby.cz

 

Obr. 3: Svíčkový graf - poskytuje nejvíce informací o průběhu ceny. Blíže o tomto typu grafu se dočtete ve článcích o svíčkách a svíčkových formacích

 

 

Výhody a nevýhody svíčkového grafu:

1.    + Velká výpovědní hodnota cenového grafu.

2.    + Vidíme přesně průběh ceny s jejími krajními hodnotami.

3.    - Působí rušivě ve vztahu k ostatním indikátorům.

4.    - Strhává pozornost při obchodování od samotných indikátorů.

5.    - Strháváním pozornosti může nutit ke vstupům a výstupům mimo obchodní plán.

6.    Závěr: vhodný pro začátečníky k nakoukání situací na trhu a rozpoznámí toho, co indikátory zaznamenávají ve vztahu k ceně.