Výstupy

22.01.2015 09:59

22.1.2015

Možnosti jak vystoupit z trhů

Měly by být výstupy složité, nebo zcela jednoduché?

Osobně mám mnoho zkušeností s obojím. Od jednoduché kombinace SL/PT nebo ještě jednoduššího výstupu na konci dne až po opravdu sofistikované výstupy, které zahrnují různé kombinace klouzavých průměrů, inovační a inventivní nápady, kombinace. V řadě případů takové fungují naprosto skvěle, dodnes však nedokáži říci, co je vlastně lepší. Ve finále asi záleží nejvíce na tom, jaký máte obchodní přístup a jakým způsobem chcete vyhlazovat vaši equity. Protože to je asi to nejzásadnější, o co se snažíme různými způsoby všichni.

Jednodušší situace nastává, pokud máte větší účet a rozhodnete se vyhlazovat equity (resp. zvyšovat poměr mezi Net Profit vs. Max DD) diversifikací. V takovém případě je především důležité zvolit různé trhy, timeframy a systémy do portfolia, které díky nízké korelaci pomohou s žádaným cílem (ostatně v posledních měsících jsem na toto téma psal několik článků). Samotný výstup zde v kontextu celého portfolia už neudělá až tak zásadní rozdíly (pokud k němu máme kvalitní vstupy), což znamená, že si vystačíme s jednoduchými metodami, jako jsou SL/PT, počet úseček od vstupu, nějaká jednodušší metoda trailing SL. Největší výhodou je, že jednoduché výstupy se velmi dobře analyzují a dá se s nimi minimalizovat možnost přeoptimalizace. Je snadnější dostat "pod kontrolu" jejich efektivitu a také udělat objektivní pohled na to, na kolik jsou kvalitní a při jakém nastavení dávají ještě smysl. Také s nimi nestrávíte příliš mnoho času a můžete se tak věnovat raději vývoji dalších systémů na další trhy.

Složitější situace nastává, pokud máte menší účet nebo obchodujete jen jeden jediný trh. Tam pak z mé zkušenosti na výstupech záleží opravdu hodně – a pokud chcete vyhlazovat equity, tak ještě více záleží na tom, abychom pracovali s více (nebo alespoň dvěma) kontrakty a měli pro každou skupinu kontraktů různé výstupy. Není přitom nezbytně nutné vymýšlet při výstupech složitosti – spíše je důležité skládat různé kousky inteligentně.

Základem takového řešení vždy bude SL a nějaká jednotná metoda výstupů z trhů (PT, určitý prvek TA apod.). Na rozdíl od případu většího portfolia popsaného výše je zde ale velmi důležité, co budete dělat i v průběhu samotného obchodu. Vaše výstupy se zde tedy stanou komplexnější z toho důvodu, že budete muset přidat i výstupy spadající do kategorie "trade managementu". Tj. přidat výstupy typu posouvaný SL na základě určitých kritérií, případný předčasný výstup na základě určitých kritérií (pozice nejede tak, jak by pár úseček od vstupu měla) nebo sledování změn celkové nálady na trhu pro rychlejší reakce, rychlejší přitažení SL nebo opět předčasný výstup z trhu. Samotné výstupní techniky mohou být stále velmi jednoduché, ale jejich kombinace přidávají na komplexnosti. Při inteligentním a citlivém přístupu můžeme dosáhnout vyhlazenější equity, stabilnější distribuce zisků a celkově lepších výsledků. Nevýhodou je, že opravdu musíme postupovat citlivě a uvážlivě, abychom nedocílili přeoptimalizace.

Závěrem

Většina ze čtenářů obchoduje spíše s menším účtem, většinou se soustředí na jediný trh. Takovým obchodníkům bych poradil, aby se rozhodně v rámci výstupů rozvíjeli a inteligentně propracovávali strategie různých výstupů za různých okolností. Zároveň ale drželi jednotlivé techniky jednoduché a přidávali postupně. Tj. určitě začněte nějakou jednoduchou kombinací SL + výstup. Až ji zvládnete, začněte přemýšlet a testovat, za jakých okolností by bylo rozumné vystupovat předčasně a za jakých okolností by bylo rozumné přitahovat stop-loss těsněji k trhu. Pomalu budujte kompletnější trade management, kontinuálně na tomto úkolu ale pracujte, protože je ve vašem případě důležitý. Až přidáte druhý kontrakt, začněte nanovo a druhému kontraktu vytvořte jinou, samostatnou techniku. Tímto způsobem se budete dostávat k vyhlazenější equity a lepší distribuci profitů.

Můžete mít jeden systém s propracovaným trade managementem a jiný s úplně jednoduchým výstupem. Důležité je trávit se vším rozumně času. Stovky hodin práce na dokonalém výstupu u jediného trhu vám asi nedá takový efekt jako stovky hodin práce na malém portfoliu 3 systémů s nízkou korelací, které samo o sobě už může výrazně zlepšit distribucí zisků a vylepšit equity. Já bych začal nejprve nějakým tím drobným portfoliem, pak bych teprve případně vylepšoval trade management nebo volil různý trade management u různých kontraktů, což je další stupeň diversifikace.

Rozhodně ale postupuje krok po kroku. Jak začnete pracovat na všech aspektech naráz, nejspíše se z toho tak trochu zblázníte. Toť vše.

Equity obchodování, křivka.