Cenové formace obracející trend

30.06.2014 20:53

Cenové formace, fungují nejlépe na větších časových rámcích.

Toto jsou formace, které se standardně obchodují, tzn. obchoduje je každý, protože se všude ukazují a každý se je učí. Co to ale znamená? No jedině to, že tohle ví také každý insider obchodník a ví také, jak většina lidí bude reagovat, proto také tolik vydělávají na nás. Přesně vědí, velikosti nastavených stop lossů, protože nám to tak pořád ukazují jak to má být. Pokud chcete vydělat, nedělejte vše jako většina, obchodujte jinak, nastavujte stop lossy podle sebe, někdy i jen mentálně. Proč? Protože takhle nebudete jako všichni, kteří jen obchodují podle tupě naučeného manuálu. Když budete obchodovast jako všichni, nikdy nic nevyděláte. Protože už dopředu brokeři vědí, jak budete vstupovat a jak vystupovat. Příklad hlava ramena, proč mám vstupovat na proražení krku? A vybírat zisky opsáním hlavy?

Pak se nedivte, že trh dojde ke krku,  aktivuje všechny čekající pokyny a pak se vypraví obráceným směrem a všechny vyháže  na stopech. Vstupujte dříve už druhá klesající svíce na ramenu je vhodnější pro případ, že nedojde k posunu trhu na oblast krku. Už máte nějaký zisk a risk je pouze malý, několik bodu nad hlavou. 

Hlavními formacemi obracejícími trend jsou 1-2-3 formace, hlava a ramena, a dvojitý vrchol, resp. jejich reverzní verze. Představíme si všechny 3 formace, které ze své podstaty budeme obchodovat pouze proti směru aktuálního trendu, tj. obchodujeme pouze v případě, když se formace objeví na potenciálním vrcholu nebo dnu předchozího trendu. Objeví-li se formace a nepředchází jí příslušný růstový nebo klesající pohyb, neobchodujeme. Dojde-li ještě před potvrzením formace k neočekávanému vyražení ceny směrem vzhůru a jejímu překonání, rušíme pokyny a obchodní případ považujeme za definitivně uzavřený. Formování těchto formací není zárukou obratu trendu, přesto nám nabízejí zajímavý vstup s rozumným rizikem vůči potenciálu zisku, kterého lze obratem trendu dosáhnout.

Formace 1-2-3

Formace 1-2-3 má tvar pohoří Velkého a Malého Blaníku, když nejprve vytvoří vyšší vrchol cen a poté menší vrchol. V případě reverzní 1-2-3 formaci tvoří nejdříve nižší dno cen a poté vyšší dno. Tato formace se často tvoří na konci trendu. Může ukončovat krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý trend, ať už rostoucí nebo klesající. Formaci budeme hledat nejčastěji v posledních fázích trendu, které jsou charakteristické mnohdy masivním pohybem do směru trendu – tzv. poslední výkřik. Formaci obvykle předchází větší nárůst nebo pokles.

Jak 1-2-3 formace vypadá na grafu

Na obrázku vidíme hodinový graf trhu EUR/USD a v něm schematický nákres 1-2-3 formace.

Formace obracejícího trhu forexu

Zákulisí 1-2-3 formace je jednoduché. Trend znamená neustálou tvorbu nových minim a maxim ceny, tj. vládne zde převaha jedné ze dvou stran, nakupujících nebo prodávajících. V příkladě na obrázku vidíme, že trend je poprvé narušen v momentě, kdy trh již nemá sílu vytvořit další nové maximum. Znamená to, že nakupující již ztratili zájem o cenové kurzy, které se jim zdají příliš vysoko. Vytváří se nižší maximum a my identifikujeme formaci 1-2-3. Stane-li se, že je následně překonáno nejvyšší minimum, současný trend končí, nebo je citelně narušený. A právě tento moment je pro nás platnou 1-2-3 formací, která reprezentuje ztrátu zájmu nakupujících a novou velkou převahu prodejců, která má vysoký potenciál obrátit dlouhodobější pohyb ceny.

Jak 1-2-3 formaci obchodujeme

1-2-3 formaci obchodujeme jednoduchým způsobem. Formaci správně identifikujeme v momentě, kdy vidíme zformovaný první vrchol (bod č. 1), úroveň supportu formace (bod č. 2), dokončený druhý nižší vrchol (bod č. 3) a cena se opět blíží shora k supportu (ten vždy zakreslujeme horizontálně). V takovém případě si připravíme jeden prodejní pokyn těsně pod support formace a čekající ochranný StopLoss těsně nad nižší vrchol formace.

Na dalším obrázku vidíme stejnou situaci na trhu tak, jak vypadala reálně.

 Dokončená formace obratu trhu a následný vstup short

Výstup z 1-2-3 formace realizujeme poměřením velikosti samotné formace, tj. velikost od nejnižšího bodu dolního supportu po nejvyšší bod horní rezistence. Poměření na obrázku znázorňuje modrá šipka a příslušný výstup podle této velikosti šipka červená. Protože obraty trendů neprobíhají pouze na vrcholu, ale také na cenovém dně, formace 1-2-3 má přirozeně i svou tzv. reverzní variantu, která obrací klesající trend. Tu obchodujeme zcela stejně. Pokyny pouze zadáme obráceně, čekající nákupní pokyn těsně nad rezistenci formace a ochranný StopLoss těsně pod vyšší dno. Pokud se i zde obchod nepotvrdí, pokyny rušíme a do trhu nevstupujeme.

Reverzní 1-2-3 formaci ukazuje obrázek (GBP/CHF, čtyřhodinový graf).

Vstup na proražení vrcholu 2 u formace 123

 1-2-3 formace je cenová formace obracející trend a obchodujeme jí proti směru aktuálního
trendu (předchozího pohybu).

Obracející formace 123 a její obchodování

Hlava a ramena

Formace Hlava a ramena vypadá přesně tak, jak napovídá její název. Její tvar je velice podobný tvaru 1-2-3 formace, má jen o jedno rameno více, to levé. Formace se tak utváří z levého nižšího vrcholu (levé rameno), prostředního vyššího vrcholu (hlava) a pravého nižšího vrcholu (pravé rameno). Spojení dvou nejnižších hodnot hlavy spojujeme čarou a nacházíme tak silnou úroveňsupportu, tzv. neckline. Tato čára může být v čistě horizontální poloze, nebo zkosená do různých úhlů na obě strany. Na úhlu této linie příliš nezáleží. Hlava a ramena může ukončovat krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý trend, rostoucí i klesající.

Jak Hlava a ramena vypadá na grafu

Na obrázku vidíme denní graf trhu EUR/USD a v něm schematický nákres formace hlava a ramena – zde se jedná reverzní formaci.

Obchodování formace hlava rameno

Hlava a ramena graficky zachycuje změnu nálady davu. Předchozí klesající trend na obrázku se vyznačuje stálou tvorbou nových minimálních kurzů a korekcí tvořících nižší maxima. Při tvorbě levého ramene a hlavy formace tento proces ještě trvá – neporušen, a stále identifikujeme klesající trend. Změna nastává při tvorbě pravého ramene, kde prodávající již nemají zájem prodávat za nižší kurzy (a vytvořit nové nižší minimum), opouští své krátké pozice nákupy a pomáhají tím přelévat sílu na trhu na stranu nakupujících. Překonání předešlého nejnižšího maxima ceny (rezistence v podobě neckline) je poté už pouze signálem, že na trhu se mění nálada – nakupující mají nyní volnou cestu vzhůru.

Jak obchodujeme Hlavu a ramena

Hlavu a ramena správně identifikujeme v momentě, kdy vidíme zformované první vyšší dno (levé rameno), hlavu jako centrální nejnižší dno, dokončené druhé vyšší dno (pravé rameno) a cena se opět blíží zdola k rezistenci výše (ta se zakresluje dle posledních dvou vrcholů). V takovém případě obchodujeme přípravou jednoho nákupního pokynu těsně nad rezistenci formace a čekající ochranný StopLoss těsně pod pravé rameno.

Na dalším obrázku vidíme stejnou situaci na trhu tak, jak vypadala reálně.

Výstup z formace Hlava ramena je obdobný jako u formace 1-2-3. Změříme si velikost formace od nejnižšího bodu po nejvyšší bod (modrá šipka) a tuto velikost promítneme ve směru vyražení ceny (červená šipka). Hlava a ramena má opět klasickou a reverzní variantu.

Klasickou formaci hlava a ramena ukazuje obrázek (EUR/JPY, čtyřhodinový graf).

V tomto případě jsme realizovali prodej po překonání supportu (neckline) formace.

Hlava a ramena je cenová formace obracející trend a obchodujeme jí proti směru aktuálního trendu (předchozího pohybu).

Dvojitý vrchol / dno

Formace dvojitého vrcholu je případem silné úrovně rezistence, která zásadně přeruší další postup cen směrem vzhůru, úplně ho zastaví a nakonec obrátí do protipohybu – obratu trendu. Formace připomíná tvar dvou vysokých věží. Tvoří ji dva významné cenové nárůsty, které šplhají k velmi podobné cenové hladině, a jejich následné korekce. Dvojitý vrchol může ukončit krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý rostoucí trend.

Jak vypadá Dvojitý vrchol na grafu

Na obrázku vidíme graf trhu GBP/JPY a v něm schematický nákres formace dvojitého vrcholu.

Dvojitý vrchol reprezentuje shodu stanovisek obchodníků, že na určité cenové hladině je kurz už příliš vysoký na to, aby bylo výhodné nadále nakupovat. Obchodníci nejprve nakupují do trendu. Když se přiblíží k ceně, která se většině zdá nevýhodná, trh vytváří korekci. Při druhém pokusu nákupy selžou na podobné hladině. Vytváří se silná rezistence – dvojitý vrchol. Překonání supportu celé formace je přerušením předchozího trendu. Je to znak jeho konce nebo zastavení. Nakupující prohráli svou bitvu. Prodávající sílí a pravděpodobně přebírají kontrolu.

Jak obchodujeme Dvojitý vrchol

Dvojitý vrchol správně identifikujeme v momentě, kdy vidíme zformovaný první vrchol cen, dokončený druhý vrchol cen, který skončil na srovnatelné hladině, a cena se opět blíží shora k supportu níže (ten se zakresluje horizontálně dle nejnižší hodnoty / dna formace). V takovém případě obchodujeme přípravou jednoho prodejního pokynu těsně pod support formace a čekající ochranný StopLoss těsně nad oba vrcholy cen formace (nad rezistenci).

Na dalším obrázku vidíme stejnou situaci na trhu tak, jak vypadala reálně.

 Vstup ve formaci dvojitý vrchol

Výstup z Dvojitého vrcholu je následující: změříme formaci a zjistíme jeho velikost od dolního supportu k horní rezistenci. Zde jsme naměřili vzdálenost asi 160 pips (modrá šipka). Pokyn výběru zisku pak dáváme do této vzdálenosti, tj. zde volíme potenciální výběr zisku 160 pips (červená šipka).

Obrácenou variantou Dvojitého vrcholu je Dvojité dno, které reprezentuje vznik velmi silné úrovně
supportu, kde drtivá většina obchodníků už nechce prodávat.

Na obrázku vidíme denní graf trhu NZD/USD a v něm schematický nákres formace dvojitého dna.

Vstup ve formaci dvojité dno

Logika trhu, která se skrývá za formace Dvojitého dna, je obdobou té u Dvojitého vrcholu, tj. vzniká zde obecný konsensus obchodníků o nevýhodnosti dalšího prodeje na určité cenové hladině, otestování této hladiny a obrat.

Na dalším obrázku vidíme stejnou situaci na trhu tak, jak vypadala reálně.

V této situace realizujeme nákup po překonání horní rezistence formace.

Výstupem je opět vzdálenost o velikosti formace Dvojitého dna. Zde jsme naměřili velikost formace asi 330 pips a volíme potenciální výběr zisku 330 pips.

 Dvojitý vrchol je cenová formace obracející růstový trend a obchodujeme jí proti směru předchozího růstového pohybu směrem na pokles ceny. Dvojité dno je cenová formace obracející klesající trend a obchodujeme jí proti směru předchozího klesajícího pohybu směrem na vzestup ceny.

Vstup ve formaci dvojitý vrchol