Come to my page!

Informace o nás

Napadlo mě udělat tak trochu tento web pro nás, obyčejné malé tradery, kteří nemají moc peněz na rozhazování.

Chci docílit, aby jsme se dostali na kobylku těm všem kravaťákům a dáli štěstí, i si něco zobli z té hromady peněz.

Všichni ti velcí hráči, si totiž na nás brousí zuby.

Tak to zkusme a do nich. Zatím jsem na to sám, tak když se trošku zpozdím s odpověďmi, nebo realizací vašich návrhů, hned mě neházejte do koše.

Foto burzovních makléřů z Walstreetu co si brousí zuby.

Poučení o riziku obchodování forexu a jiných produktů

Cílím na vás všechny, snaživce a zálibisty v obchodování především forexu. Forex je pro nás malé tradery obrovsky těžký.

Při jakékoliv komunikaci s Klienty a účastníky finančního trhu seznamují brokerské, vzdělávací a informační firmy tohoto odvětví s dokumentem tohoto typu. Je i mojí povinností Vám zde sdělit, že online obchodování nepřináší výhradně možnosti zisků, ale i ztrát. Jejich výši si do značné míry můžete ovlivnit sami svým přístupem k těmto informacím a k obchodování!

Žádná burza, brokerská nebo makléřská firma na sebe nepřevezme individuální rizika účastníků trhu (rozuměj - investorů, zajišťovatelů či obchodníků). Účinkování na těchto trzích je vysoce individuální, účastníci vždy musí respektovat pravidla organizátorů a tvůrců finančních trhů.

Web www.forex-naruby.cz sám o sobě není podnikatelským místem pro zajišťování nebo zprostředkování devizových či investičních služeb. Je pro všechny obchodníky, kteří si přejí využívat tento informační servis v Českém a Anglickém jazyce.

 

Informace a další informační produkty, které publikuje a prezentuje tento portál, jsou pouze informativní. Jsou určeny pro vzdělávací účely, informovanost a používání pro účastníky finančních trhů. Jsou získávány ze zdrojů, které považuji za důvěryhodné, ale nepřebírám za ně jakoukoliv faktickou zodpovědnost. Nezodpovídám proto ani za přesnost, výpadek informací, typografické chyby, výklad ani interpretaci uvedených informací.

Názory, které uvádím, publikuji, nebo prezentuji, jsou názory autorů, jednotlivích obchodníků, makléřů, mé, či jiné společnosti a publikace mohou vyjadřovat názory jiné i protichůdné. Všechny tyto názory jsou založeny na individuálních zkušenostech, metodách, odlišná časová období a různost těchto názorů mohou proto vyvozovat různé závěry ohledně obchodování, vývoje cen a podmínek trhu.

Výsledky minulých období nejsou žádnou zárukou pro budoucí vývoj cen jednotlivých aktiv, hodnota Vašich investic obchodování může růst i klesat, můžete i utrpět ztráty v souladu s Vaší disciplínou, psychologií, metodami, schopnostmi řídit svá rizika a svůj účet. Všechny obchody na finančních trzích nesou riziko kapitálové ztráty.

Investiční strategie zde popisované jsou rizikové a nejsou vhodné pro každého investora. Pokud plně nerozumíte podnikání a rizikům popisovaných obchodů, včetně rozsahu potenciálního rizika ztráty, měli byste se takových obchodů zdržet. Rozhodnutí obchodovat na finančních trzích je osobní zodpovědností každého jednotlivce.

Všechny produkty portálu www.forex-naruby.cz jsou koncipovány za účelem vzdělávání a přísunu informací pro zájemce o online obchodování. Všechny metody neberou v úvahu finanční situaci, investiční záměry, obchodní metody a toleranci míry rizika jednotlivců. Nevyvíjím poradenskou činnost týkající se investování do investičních instrumentů a nedávám konkrétní doporučení konkrétním jednotlivcům, nepřijímám ani nepředávám pokyny týkající se investičních instrumentů na účet zákazníka, ani nevyvíjím žádnou činnost ve smyslu zákonů o investičních službách nebo devizových předpisů dle podmínek regulace jednotlivých států, jurisdikcí. 

Portál www.forex-naruby.cz, ani jeho autor, nenesou odpovědnost za ztráty vzniklé použitím informací převzatých z produktů a materiálů zde na portálu uvedených. Při použití informací doporučuji zvážit, zda jejich využívání odpovídá Vašim potřebám, okolnostem, schopnostem, znalostem a možnostem.